Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Effektivare verktyg för att motverka tvångsäktenskap och könsstympning

Publicerad

I dag har svenska myndigheter begränsade möjligheter att genom tvångsåtgärder förhindra att personer som har anknytning till Sverige förs utomlands för att ingå tvångsäktenskap eller könsstympas. Därför initierar regeringen nu ett utredningsuppdrag för att förbättra möjligheterna att motverka hedersbrott med en internationell dimension.

Utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv (Ju 2017:06) får ett utökat uppdrag och ska också analysera och ta ställning till möjligheterna att införa mer effektiva verktyg för att förebygga och förhindra att personer med anknytning till Sverige tvingas ingå äktenskap eller könsstympas utomlands. En rad åtgärder ska övervägas, till exempel omhändertagande, återkallelse och spärr av pass eller utfärdande av reseförbud i skyddande syfte. Det kan även handla om åtgärder för att framtvinga eller underlätta ett återförande till Sverige av en utsatt person. Utredaren ska även se över hur arbetsmetodiken kan förbättras och samverkan utvecklas inom området.

Uppdraget ska fortfarande slutredovisas senast den 1 september 2018.

Dir. 2017:78 Tilläggsdirektiv till Utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv (Ju 2017:06)

Presskontakt

Miriam Abu Eid
Pressamordnare, Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00