Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Migrationsverket ska kunna låta bli att återkalla uppehållstillstånd när arbetsgivaren självmant har avhjälpt brister

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om en proposition som möjliggör för Migrationsverket att låta bli att återkalla ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete om arbetsgivaren självmant har avhjälpt brister i anställningsvillkoren som annars skulle leda till återkallelse.

I en dom från Migrationsöverdomstolen från 2015 konstateras att ett återkallande av uppehållstillstånd ska ske oavsett omständigheterna i det enskilda fallet när anställningsvillkoren inte har uppfyllts helt. Det här vill regeringen åtgärda och föreslår därför att om arbetsgivare själva rättar till brister i anställningsvillkoren innan Migrationsverket påpekat bristen ska myndigheten kunna avstå från att återkalla ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete.

Ett återkallande av tillstånd när det handlar om mindre brister som dessutom avhjälpts kan resultera i orimliga konsekvenser i det enskilda fallet och skadar legitimiteten för regelverket.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 december 2017.

Prop. 2016/17:212 Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren självmant har avhjälpt brister

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh