Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Satsning på ekologiska livsmedel

Publicerad

Regeringen har fattat beslut om att ge Jordbruksverket i uppdrag inom ramen för livsmedelsstrategin att inrätta en samordningsfunktion för ekologiska livsmedel samt utarbeta en åtgärdsplan och etappmål. Syftet är att stödja utvecklingen mot mer ekologisk produktion och för det avsätter regeringen 12 miljoner kronor 2017-2019.

- Vi ser en stark efterfrågan på ekologisk mat, samtidigt har den ekologiska produktionen inte ökat i takt med efterfrågan. Det vill regeringen ändra på. Om svenska bönder kan möta den ökade efterfrågan bidrar det till jobb och hållbar tillväxt i hela vårt land. Den växande marknaden för ekologiska livsmedel skapar möjligheter på marknaden för små och stora svenska jordbruks- och livsmedelsföretag, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

I livsmedelsstrategin gör regeringen bland annat bedömningen att produktionen, offentliga konsumtionen och exporten av ekologiska livsmedel bör öka. Därför får nu Jordbruksverket i uppdrag att inrätta en samordningsfunktion för ekologiska livsmedel samt utarbeta en åtgärdsplan och etappmål som ska stödja utvecklingen mot mer ekologiskt.

Jordbruksverket ska även utarbeta en åtgärdsplan och etappmål som syftar till att nå de inriktningsmål som regeringen satt upp för ekologisk produktion och konsumtion. Målen innebär att 30% av den svenska jordbruksmarken ska utgöras av certifierad ekologisk jordbruksmark år 2030 och 60% av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av certifierade ekologiska produkter år 2030.

Innehåller följande åtgärd:

Jordbruksverket får i uppdrag att i samråd med berörda myndigheter, företrädare för företag och organisationer inom hela livsmedelskedjan samt konsument- och miljöorganisationer inrätta en samordningsfunktion för produktion, offentlig konsumtion och export av ekologiska livsmedel samt utarbeta en åtgärdsplan och etappmål.

Presskontakt

Maria Soläng
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Livsmedelsstrategin

Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år 2030 är den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. En långsiktig strategi ska bidra till att potentialen för hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut. Det innebär en ökad och hållbar produktion av mat som kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet och ge konsumenter bättre förutsättningar att göra medvetna val.