Stort stöd till svensk uppmaning att förbjuda mikroplast i kosmetika

Sex länder har redan hörsammat Sveriges uppmaning att förbjuda mikroplaster i kosmetika som sköljs av. Sverige lämnar nu in initiativet som ett frivillig åtagande under Havskonferensen.

Inför havskonferensen uppmanade Sverige övriga Östersjö- och Nordsjöländer att förbjuda mikroplaster i kosmetika. Initiativet innebär att länderna ska verka för att förbjuda mikroplast i kosmetika som sköljs av senast i juni år 2020. Finland, Frankrike, Irland, Island, Luxembourg och Norge har hittills anslutit sig till uppropet.

– Plast i haven är ett allvarligt globalt miljöproblem. Vi måste arbeta förebyggande och hindra att plast hamnar i haven. Mikroplaster i kosmetiska produkter är helt onödiga och det finns alternativ, säger miljöminister Karolina Skog.

Ett konkret resultat av FN:s havskonferens i New York är att länder och andra aktörer gör frivilliga åtaganden som bidrar till att mål 14 i FN:s Agenda 2030 och dess delmål uppnås. Sverige har hittills annonserat ett drygt 20-tal åtaganden och fler väntas under veckan.

Kontakt

Hanna Björnfors
Politiskt sakkunnig hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Hanna Björnfors, via registrator