Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Stort stöd till svensk uppmaning att förbjuda mikroplast i kosmetika

Publicerad

Sex länder har redan hörsammat Sveriges uppmaning att förbjuda mikroplaster i kosmetika som sköljs av. Sverige lämnar nu in initiativet som ett frivillig åtagande under Havskonferensen.

Inför havskonferensen uppmanade Sverige övriga Östersjö- och Nordsjöländer att förbjuda mikroplaster i kosmetika. Initiativet innebär att länderna ska verka för att förbjuda mikroplast i kosmetika som sköljs av senast i juni år 2020. Finland, Frankrike, Irland, Island, Luxembourg och Norge har hittills anslutit sig till uppropet.

– Plast i haven är ett allvarligt globalt miljöproblem. Vi måste arbeta förebyggande och hindra att plast hamnar i haven. Mikroplaster i kosmetiska produkter är helt onödiga och det finns alternativ, säger miljöminister Karolina Skog.

Ett konkret resultat av FN:s havskonferens i New York är att länder och andra aktörer gör frivilliga åtaganden som bidrar till att mål 14 i FN:s Agenda 2030 och dess delmål uppnås. Sverige har hittills annonserat ett drygt 20-tal åtaganden och fler väntas under veckan.

Presskontakt

Hanna Björnfors
Politiskt sakkunnig hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Genvägar