Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Lena Ag generaldirektör för nya Jämställdhetsmyndigheten

Publicerad

Lena Ag, för närvarande generalsekreterare för organisationen Kvinna till Kvinna, har idag av regeringen utsetts till generaldirektör för den nya Jämställdhetsmyndigheten.

– Den nya myndighetens uppdrag handlar om att säkerställa att alla delar av samhället når de mål vi sätter upp för jämställdhetsarbetet. De senaste veckornas berättelser om kvinnors erfarenheter av sexuella trakasserier och våld understryker hur viktigt det är att arbetet för jämställdhet fortsätter med tydlighet och med fokus på att nå hållbara resultat, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér.

I samband med utnämningen av Lena Ag beslutades också om Jämställdhetsmyndighetens instruktion och uppdrag. Myndigheten, som startar sin verksamhet 1 januari 2018, ska bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken.

Lena Ag har förutom arbetet på Kvinna till Kvinna – som hon varit med och byggt upp till en global aktör – varit politiskt sakkunnig på Utrikesdepartementet, projektledare i Justitiedepartementet för frågor om hedersrelaterat våld och förtryck samt ingått i Margot Wallströms kabinett under hennes tid som vice ordförande för EU- kommissionen.

– Lena Ag har en gedigen erfarenhet av att arbeta för jämställdhet mellan kvinnor och män, och driva kvinnors och flickors rättigheter. Jag har stort förtroende för hennes förmåga att leda den nya myndigheten och genomförandet av jämställdhetsarbetet, säger Åsa Regnér.

– Sverige har en lång och stolt historia när det gäller arbetet för jämställdhet. Vi har kommit långt, men mycket återstår. Jag ser fram emot att ta mig an uppdraget som GD för Jämställdhetsmyndigheten, en viktig byggsten och förutsättning för ett fortsatt långsiktigt och strategiskt arbete, säger Lena Ag.

 

 

Bakgrund: Varför en jämställdhetsmyndighet?

Flera utredningar har kommit fram till att jämställdhetspolitikens organisation är splittrad och otillräcklig. Den har i stor utsträckning byggts på tillfälliga uppdrag som är splittrade över en rad olika aktörer. Denna organisering har lett till ett fragmenterat arbete, försvårad uppföljning och otydlig styrning mot regeringens jämställdhetspolitiska mål.

Jämställdhetsmyndigheten kommer ha i uppdrag att följa upp och analysera jämställdhetsarbetet nationellt, regionalt och lokalt. Myndigheten ska främja samordning av jämställdhetsarbetet mellan relevanta aktörer, stödja myndigheter och sprida kunskap om jämställdhetsområdet. Myndigheten kommer också fördela statsbidrag till jämställdhetsprojekt och för kvinnors organisering.

Myndigheten kommer även att ha en strategisk roll när det gäller stöd, samordning och uppföljning av regeringens strategi för att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor. Där ingår också arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck och arbetet mot prostitution och människohandel.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.