Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen dubblerar biståndet till Somalia

Publicerad

Regeringen föreslår att biståndet till Somalia dubbleras. Under den kommande fyra-årsperioden bör biståndet öka från 300 till 600 miljoner kronor per år.
- Ett ökat stöd kommer göra stor nytta i ett land där behoven är som störst, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Förslaget ingår i förutsättningarna för nya anvisningar till en ny utvecklingsstrategi för Somalia, som togs upp på regeringssammanträdet idag. Sida och Folke Bernadotte Akademien får i uppdrag att ta fram ett underlag till ny strategi som ska överlämnas till regeringen senast den 28 februari 2018. Inom uppdraget ligger också att resonera om hur den svensk-somaliska diasporan skulle kunna bidra till utvecklingen i Somalia.

Somalia är ett av världens fattigaste och mest sköra länder. Det fortsatt mycket dåliga säkerhetsläget i landet tydliggjordes inte minst av den förödande terrorattacken i Mogadishu 14 oktober i år. Men de senaste åren har ändå flera viktiga framsteg gjorts, t.ex. genomförandet av indirekta parlamentsval under hösten 2016, ökad politisk representation av kvinnor och val av president i februari 2017. Stöd till konfliktlösnings- och försoningsinitiativ med fokus på kvinnors deltagande är viktigt, liksom att biståndet även bör komplettera och stödja politiska processer och reformer i säkerhetssektorn.

– En förutsättning för en långsiktigt hållbar och fredlig utveckling är kvinnors deltagande på alla nivåer i samhället. Sexuellt våld är utbrett men gravt underrapporterat. Jämlik hälsa med fokus på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, inklusive könsstympning är en viktig inriktning för den nya strategin för Somalia. säger Isabella Lövin.

Ny inriktning är också att stödja miljö- och klimatinsatser.

– Det är viktigt i ett land som regelbundet drabbas av torka och naturkatastrofer. Det är absolut livsnödvändigt att naturresurser används på ett hållbart sätt. Det handlar om människors möjlighet att försörja sig själva, säger Isabella Lövin.

Presskontakt

Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.