Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Det ska bli enklare för brottsbekämpande myndigheter att kameraövervaka

Publicerad

Regeringen vill att polisen utan att invänta tillstånd ska kunna sätta upp kameror för övervakning direkt när ett behov uppstår. Därför tillsätter regeringen nu en utredning som ska undersöka hur reglerna för kameraövervakning för brottsbekämpande myndigheter kan förenklas.

I början av 2018 presenterar regeringen ett förslag till en ny lag som ska göra det enklare att använda kameraövervakning i brottsbekämpande och trygghetsskapande syften. Som ett komplement till detta får nu också en utredare i uppdrag att föreslå ytterligare åtgärder för att brottsbekämpande myndigheter på ett enklare och mer verksamhetsanpassat sätt ska kunna använda kameraövervakning. Utgångspunkten är att tillståndsplikten ska tas bort och i första hand ersättas med en anmälningsplikt. Det här skulle göra att till exempel polisen direkt när ett behov uppstår skulle kunna sätta upp övervakningskameror. Genom utredningen tar regeringen ett samlat grepp om all den kameraövervakning som bedrivs av brottsbekämpande myndigheter.

Utredningen ska också

  • analysera om kameraövervakning av allmänna transportmedel och övervakning på stationer bör förenklas. Utredaren ska se över om det nuvarande undantaget från kravet på tillstånd för övervakning i tunnelbanan ska utvidgas.
  • bedöma om förenklingarna för de brottsbekämpande myndigheterna innebär att skyddet för personuppgifter och för den personliga integriteten behöver stärkas samt om tillsynen behöver förstärkas på något sätt.

Utredningen ska redovisas senast den 15 augusti 2018 beträffande brottsbekämpande myndigheters kameraövervakning och senast den 15 februari 2019 beträffande allmänna transportmedel och stationer.

Utredare är hovrättslagmannen Johan Sjöö.

Presskontakt

Miriam Abu Eid
Pressamordnare, Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00