Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen vill stärka stödet i sjukskrivningsprocessen

Publicerad

Socialminister Annika Strandhäll presenterar idag på DN Debatt regeringens nya initiativ för en tryggare sjukförsäkring. Det är 11 punkter, som tar sikte på att förbättra stödet till individen.

På regeringssammanträdet torsdagen den 25 januari avser regeringen att fatta beslut med anledning av regeringens initiativ i sjukförsäkringen. Försäkringskassan ska förstärka sitt arbete med att ge stöd till den enskilde. Socialstyrelsen och Försäkringskassan får i uppdrag att arbeta för att samarbetet och dialogen mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården förbättras.

– Vi ger nu Försäkringskassan i uppdrag att ha närmare kontakt med både arbetsgivare och hälso- och sjukvård. Det är tydligt att dialogen mellan aktörerna i en sjukskrivning måste fungera bättre än idag, säger socialminister Annika Strandhäll.

– Vi måste möta den oro som finns kring sjukförsäkringen. Därför vill jag bland annat se över tillämpningen av begreppet "normalt förekommande arbete". Den enskilde ska kunna förstå besluten, säger socialminister Annika Strandhäll.

Förstärkt arbete inom Försäkringskassan med att stödja individen i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen

Regeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att, inom ramen för sitt lagstadgade samordningsansvar, förstärka arbetet med att ge stöd till individers återgång i arbete. Det handlar om att utveckla kontakterna och kommunikationen med relevanta aktörer i enskilda ärenden, som arbetsgivare, hälso- och sjukvården och Arbetsförmedlingen. Försäkringskassan ska också utveckla sitt stöd till den försäkrade i rehabiliteringsprocessen för att se till att de åtgärder som behövs vidtas.

Uppdraget syftar också till att Försäkringskassan ska anpassa verksamheten utifrån regeringens förändrade lagstiftning avseende den arbetsplatsinriktade rehabiliteringen. De planer arbetsgivarna lämnar in behöver myndigheten följa upp för att se till att individen får tillgång till tidiga anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder.

Försäkringskassan ska redovisa en plan över arbetet senast i april 2018. Därefter ska myndigheten årligen redovisa resultaten av vidtagna åtgärder i årsredovisningen fram till och med 2020.

Förbättrat samarbete mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården

Regeringen ger Socialstyrelsen och Försäkringskassan i uppdrag att verka för att samarbetet och dialogen mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården förbättras när det gäller sjukskrivningsprocessen och läkarintygen. Uppdraget ska bidra till en konstruktiv dialog mellan representanter för hälso- och sjukvården, inklusive läkarkåren, och Försäkringskassan och en samsyn om hur en effektiv sjukskrivningsprocess säkerställs. Uppdraget ska genomföras i samråd med Läkarförbundet, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och landstingen.

Uppdraget ska delredovisas i juni 2018 och slutredovisas i juni 2019.

Regeringens 11 initiativ för en trygg och välfungerande försäkring med människan i centrum

1. En utredning om "normalt förekommande arbete" och "särskilda skäl"
2. Förstärkt arbete inom Försäkringskassan med att stödja individen i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen
3. Permanent koordineringsfunktion inom hälso- och sjukvården
4. Se över möjligheten till skäligt rådrum i SGI-skyddet
5. Långa sjukfall och sjukersättning
6. Stöd till arbete eller studier för personer med aktivitetsersättning
7. Sjukförsäkringen i en föränderlig arbetsmarknad
8. Ökade möjligheter till arbete inom sjukförsäkringen
9. En nationell samordnare för en välfungerande sjukförsäkring
10. Ett Nolltoleransuppdrag: Ge stöd till individer som går från sjukförsäkringen till Arbetsförmedlingen
11. Förbättrad samverkan mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården

Presskontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00
Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.