Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap

Publicerad

Regeringen kommer att besluta en lagrådsremiss med förslag till modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap. Förslagen syftar till att förenkla för ofrivilligt barnlösa att bli föräldrar, stärka barnets rätt till information om sitt genetiska ursprung, modernisera reglerna om föräldraskap vid assisterad befruktning och skapa en tydligare och mer rättssäker reglering av föräldraskap vid ändrad könstillhörighet.

– För många människor är det en viktig del i livet att bli förälder. Det är därför glädjande att nu lämna förslag som kommer att ge fler ofrivilligt barnlösa möjligheten att bli föräldrar, säger biträdande justitieminister Heléne Fritzon.

– Att kravet på genetisk koppling mellan barnet och en förälder vid assisterad befruktning tas bort kommer att göra det möjligt för fler att få den hjälp de behöver inom sjukvården. Det är en rimlig modernisering av lagstiftningen, säger socialminister Annika Strandhäll.

Lagförslagen innebär bland annat att

  • Par och ensamstående kvinnor får möjlighet att inom svensk hälso- och sjukvård genomgå befruktning utanför kroppen med enbart donerade könsceller. Kravet på genetisk koppling mellan barnet och en förälder avskaffas.
  • Fler vårdinrättningar än universitetssjukhusen får utföra befruktning utanför kroppen med donerade könsceller.
  • Barnets rätt till information om sitt ursprung stärks.
  • Reglerna om assisterad befruktning i utlandet blir desamma för olikkönade och samkönade par. Föräldraskap ska kunna fastställas under förutsättning att behandlingen har utförts vid en behörig inrättning och barnet har rätt att ta del av uppgifter om spermiedonatorn.
  • Det blir enklare att fastställa faderskap enligt svensk lag för den genetiska fadern efter ett surrogatarrangemang i utlandet.
  • Det införs särskilda regler om föräldraskap för situationer där personer får barn efter att någon av eller båda föräldrarna har ändrat könstillhörighet. Reglerna innebär bland annat att en man som föder ett barn ska anses som far till barnet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Regeringen har sedan tidigare meddelat att de nuvarande reglerna om att surrogatmoderskap inte är tillåtet inom svensk hälso- och sjukvård ska fortsätta att gälla.

Presskontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon
Telefon (växel) 08-405 10 00
Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.