Isabella Lövin har entledigats, Miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Regeringen utser Maria Wetterstrand att utreda hållbara biobränslen inom flyget

Publicerad

Klimatpåverkan från internationella flygresor ökar kraftigt och enligt prognoserna kommer ökningen att fortsätta – även utsläppen från svenskarnas internationella flygresor. Regeringen tillsätter Maria Wetterstrand som särskild utredare att analysera hur flygets användning av hållbara biobränslen kan främjas för att minska utsläppen.

Sverige ska vara ett av världens första fossilfria välfärdsländer och ska vara ett föregångsland för minskade klimatutsläpp. Som ett led i detta tillsätter regeringen en utredning som ska analysera hur flygets användning av hållbara biobränslen kan främjas och utser Maria Wetterstrand som särskild utredare.

– Att flyget ställer om till att använda hållbara biobränslen är en nödvändig åtgärd för att vi ska kunna uppnå målen i Parisavtalet. Maria Wetterstrand har lång erfarenhet och kan bidra med stor kunskap om klimatfrågorna till utredningsarbetet, säger klimatminister Isabella Lövin.

Regeringen gör även en satsning med 100 miljoner kronor för åren 2018-2020 för forskning och utveckling av biobränsle för flyg. Den 1 april i år inför regeringen flygskatten som också är en del i arbetet för omställningen av flyget.

Utredaren ska analysera behovet av styrmedel för att främja användningen av biobränslen för flyget och ta fram förslag till sådana styrmedel. Utredningen ska redovisa sitt förslag 1 mars 2019.

Presskontakt

Anders Maxson
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00