Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Landstingen övertar det regionala utvecklingsansvaret

Publicerad

Regeringen har beslutat om ett förslag som innebär att alla landsting i Sverige kommer att ha det regionala utvecklingsansvaret från och med 1 januari 2019. Det regionala utvecklingsansvaret innefattar uppgifter inom bland annat regionalt tillväxtarbete och den regionala transportinfrastrukturen.

Vid regeringssammanträdet 1 mars fattade regeringen beslut om lagrådsremissen Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar. I lagrådsremissen lämnas förslag som bland annat innebär att alla landsting kommer att ha det regionala utvecklingsansvaret enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län.

Genom förslaget överförs det regionala utvecklingsansvaret till landstingen från länsstyrelsen i Stockholms län och från så kallade samverkansorgan i Kalmar, Blekinge, Södermanlands, Värmlands, Dalarnas och Västerbottens län. Övriga landsting har sedan tidigare övertagit det regionala utvecklingsansvaret.

- Nu ger vi landstingen ansvar för den regionala utvecklingen så att alla delar av landet har möjligheter att växa och utvecklas utifrån sina förutsättningar. Förslaget innebär en önskvärd enhetlighet vad gäller det regionala utvecklingsansvaret. Samtidigt stärks och tydliggörs den demokratiska förankringen när det aktuella ansvaret överförs till landstingen i länen, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2019.

Presskontakt

Matilda Glas
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.