Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Ny version: Utökat stöd till unga hemlösa

Publicerad

Regeringen satsar 120 miljoner kronor per år i tre år för att stötta ideella organisationer i deras arbete mot hemlöshet bland unga vuxna, där psykisk ohälsa kan vara en bidragande orsak till hemlösheten. Det beslutet kommer regeringen fatta idag. Beslutet är en följd av budgetpropositionen för 2018.

- En konsekvens av psykisk ohälsa kan vara hemlöshet och vi vet att det där finns märkbara skillnader mellan olika grupper. Här är det viktigt att visa medkänsla och skapa rimliga livsvillkor, säger biträdande finansminister Per Bolund.

Medlen går till etablerade organisationer som redan idag har omfattande insatser gällande hemlöshet och unga vuxna. De kan användas för boende eller andra insatser för att kunna komma tillbaka in i samhället.

- Civilsamhället har en kapacitet att nå grupper och utsatta människor som det offentliga kan ha svårt att nå. Möjligheterna att göra detta behöver bli bättre och därför gör regeringen den här satsningen, säger Per Bolund.

Medlen administreras av Kammarkollegiet, som också ska sammanställa vad medlen har använts till samt en redogörelse av resultaten. Samtliga organisationer ska inkomma med en rapport till Kammarkollegiet per den 1 april 2019 och Kammarkollegiet ska i sin tur återrapportera till regeringen den 3 juni 2019. Kammarkollegiets arbete med administration och återrapportering får bekostas med max 1 000 000 kronor inom de beslutade 120 miljonerna.

Kammarkollegiet ska efter rekvisition engångsvis betala ut:

Organisation Belopp/kronor
Svenska Röda Korset 30 000 000 
Stockholms stadsmission 30 000 000 
Rädda Barnen 25 000 000 
Svenska kyrkan 15 000 000 
Göteborgs stadsmission 9 500 000 
Skånes stadsmission 9 500 000 

Presskontakt

Martin Kling
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.