Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Utredning föreslår juridiska åtgärder för att stötta digitalisering i offentlig förvaltning

Publicerad

Civilminister Ardalan Shekarabi tog i dag emot betänkandet från Digitaliseringsrättsutredningen. Betänkandet fokuserar på hur lagstiftningen kan fungera som stöd för den offentliga förvaltningens digitala utveckling. Digitaliseringen sker i allt snabbare takt, vilket ställer krav på anpassad lagstiftning som en garanti för rättssäkerheten, konstaterar utredningen.

Utredningen har genom flera myndighetsbesök kartlagt och därefter analyserat i vilken utsträckning det förekommer lagstiftning som i onödan försvårar digital utveckling och samverkan inom den offentliga förvaltningen.

- Men det är påtagligt att även avsaknad av reglering om digital förvaltning hindrar eller hämmar den digitala utvecklingen, säger utredaren professor Cecilia Magnusson Sjöberg.

Utredningen konstaterar att lagstiftningen behöver ge ett tillräckligt stöd för digital utveckling och samverkan inom offentlig sektor. Tillit till den digitala förvaltningen är centralt. Utredningen föreslår därför bland annat:

  • en ny bestämmelse som syftar till att säkerställa insyn i förvaltningens verksamhet när algoritmer eller datorprogram används vid vissa automatiserade förfaranden,
  • nya regler om digital tillgänglighet till förvaltningen och om digital kommunikation från förvaltningen till enskilda, som samtidigt beaktar bland annat enskildas självbestämmande och vikten av säkra förfaranden, och
  • ny lagstiftning om straffsanktionerad tystnadsplikt vid utkontraktering av it-drift eller andra it-baserade funktioner till privata leverantörer och en reglering av sekretessöverväganden inför sådan utkontraktering.

- Juridiska hinder mot digitalisering av den offentliga förvaltningen måste undanröjas för att kunna skapa en enklare vardag för privatpersoner och företag och en mer effektiv offentlig sektor. Vi kommer nu samlat att gå igenom och bereda förslagen i betänkandet, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Presskontakt

Matilda Glas
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.