Regeringen positiv till svenskt krishanteringslager för EU

Regeringen beslutade idag att i EU:s ministerråd rådet rösta för att anta ett beslut om att inrätta en central lagerkapacitet för EU:s civila krishanteringsinsatser. Insatserna bidrar till EU:s förmåga att förebygga konflikter och skapa förutsättningar för varaktig fred och säkerhet. Lagerkapaciteten väntas förbättra EU:s möjlighet till att snabbt svara i krissituationer och nå ut till krisområden. Sverige spelar en ledande roll i ansträngningarna att stärka EU:s civila krishanteringsförmåga i linje med EU:s globala strategi. Rådsbeslutet kommer att innebära att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får ett uppdrag. Ytterligare information kommer att lämnas efter rådsbeslutet på måndag.

Kontakt

Pezhman Fivrin
Pressekreterare hos utrikesminister Margot Wallström
Telefon 08-405 53 61
Mobil 072-526 68 18
e-post till Pezhman Fivrin