Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Krav på elektronisk betalning för rut- och rotavdrag

Publicerad

Regeringen har överlämnat en remiss till Lagrådet med ett förslag om att införa ett krav på elektronisk betalning för att få rätt till rut- och rotavdrag. När ett företag har utfört en rot- eller ruttjänst ger kundens betalning företaget rätt till en utbetalning direkt från Skatteverket. Krav på elektronisk betalning ökar kontrollmöjligheten vilket försvårar ekonomisk brottslighet.

- Om kontant betalning från kunden tillåts går det inte att kontrollera betalningen. Därför går vi fram med det här förslaget. Steg för steg gör vi det svårare att bedriva ekonomisk brottslighet och skattefusk, säger finansminister Magdalena Andersson.

Syftet med förslaget är att minska felaktiga utbetalningar för tjänster som inte har utförts eller betalts.

Kravet kommer att gälla när arbetet betalas enligt den så kallade fakturamodellen och arbetet har utförts av en näringsidkare som är godkänd för F-skatt eller motsvarande intyg i utlandet om arbetet utförts utomlands.

Med elektronisk betalning avses en betalning som har förmedlats av en betaltjänstleverantör och som innehåller uppgifter om avsändare, mottagare, belopp och tidpunkt. Ett exempel på betaltjänstleverantör är ett kreditinstitut.

En elektronisk betalning är till exempel en betalning med kontokort, inbetalningskort, BankID eller Swish.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Presskontakt

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Anna Lewander
Departementssekreterare/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 97 19
e-post till Anna Lewander, via registrator

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.