Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Politik för engagemang – civila samhällets långsiktighet och oberoende stärks

Publicerad

Regeringen har i dag överlämnat skrivelsen ”En politik för engagemang – långsiktighet och oberoende för civilsamhället” till riksdagen. I skrivelsen presenteras regeringens viktigaste insatser för ett starkt och självständigt civilsamhälle.

– Sveriges alla föreningar och organisationer har stor betydelse för landets utveckling. En av de viktigaste funktionerna är att ge röst åt utsatta och kritisera makthavare. Regeringen vill med den förstärkta politiken öka organisationernas möjligheter att agera oberoende, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Regeringens politik för det civila samhället syftar till att Sverige fortsatt ska ha ett vitalt och självständigt civilsamhälle som spelar en aktiv roll i dialogen med det offentliga och har en mångfald av verksamheter. I skrivelsen beskrivs bland annat regeringens åtgärder för att stärka långsiktigheten och oberoendet för det civila samhället.

– Under mandatperioden har regeringen ökat stödet till det civila samhället med 1,5 miljarder kronor. Samtidigt måste vi också förändra regelverk och förbättra kunskapen om civila samhället, så att organisationerna kan lägga sin tid på att förverkliga sin idé istället för att administrera, säger Alice Bah Kuhnke.

Bland de större åtgärderna märks bland annat:

  • Under 2015–2018 har gjorde organisationerna ett viktigt arbete riktat till asylsökande och nyanlända. Regeringen gav stöd till verksamheten i flera omgångar. 
  • Regeringen har infört en ny modell för dialog med civila samhället. Så kallade Sakråd, vilket är en ny arbetsmetod antagen av hela Regeringskansliet för att ta del av civilsamhällets expertis och förbättra regeringens beslutsunderlag.
  • Expertmyndigheten Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor förstärks för att öka och sprida kunskap om det civila samhället. Förstärkningen syftar bl.a. till ökad samverkan mellan myndigheter, utvecklat kunskapsstöd för det civila samhället och ökad kunskap om hinder för underrepresenterade grupper att delta i det civila samhället.
  • Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över demokrativillkoren i statlig bidragsgivning till civila samhällets organisationer 
  • Regeringen har lagt fram förslag till riksdagen som ska underlätta för de organisationer som vill erbjuda välfärdstjänster samt gjort satsningar på socialt företagande som också inkluderar idéburet företagande.

Presskontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.