Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Helen Hellmark Knutsson har entledigats, minister för högre utbildning och forskning

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Gemensam färdplan ska vässa Sverige som ledande life science-nation

Publicerad

Regeringens life science-kontor har tagit fram en färdplan för life science som ska ligga till grund för regeringens kommande strategi. Regeringens målsättning är att Sverige ska vara en ledande life science-nation. Omställningen till mer skräddarsydda behandlingsformer, så kallad precisionsmedicin, pekas i färdplanen ut som ett viktigt och strategiskt område för Sverige.

För att möta dagens hälsoutmaningar och för att stärka life science-företagens konkurrenskraft har regeringen beslutat att en svensk life science-strategi ska tas fram. Som utgångspunkt för diskussion och förankring i strategiarbetet presenterar regeringen en färdplan. som bland annat prioriterar skräddarsydda behandlingsformer, så kallad precisionsmedicin. Idag ökar möjligheterna att anpassa behandling och förebyggande hälsovård till mindre grupper, patienter och individer, till exempel inom cancervården.

– Sverige har de förutsättningar som krävs för att möta dagens hälsoutmaningar som till exempel en åldrande befolkning utgör – högkvalitativ forskning, ett av världens bästa hälso- och sjukvårdssystem och en välutbildad befolkning som snabbt tar till sig ny teknik och nya innovationer, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

– Vi lyfter tre prioriteringsområden som bedöms vara särskilt viktiga för utveckling av den svenska life science-sektorn och för en jämlik, jämställd och effektiv hälso- och sjukvård av god kvalitet, säger socialminister Annika Strandhäll.

– Sverige har en unik möjlighet att inta en internationell tätposition inom precisionsmedicin och attrahera investeringar till Sverige, och samtidigt möjliggöra stora vinster för individer, inte minst genom mer skräddarsydda behandlingar och att fler patienter överlever livshotande sjukdomar, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Jenni Nordborg är regeringens samordnare för life science och ansvarig för life science-kontoret.

Presskontakt

Sam Assadi
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00
Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00
Sami Mashial
Tf Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00