Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Legitimation ska införas för kuratorer inom hälso- och sjukvården

Publicerad

Regeringen har beslutat om att legitimation ska införas för kuratorer inom hälso- och sjukvården. Nu införs därför en hälso- och sjukvårdskuratorsexamen som ska vara grunden för legitimation.

Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen blir en yrkesexamen på avancerad nivå och omfattas av 60 högskolepoäng. För examen ställs också krav på avlagd socionomexamen eller annan motsvarande examen. Den totala omfattningen av utbildningen (socionomexamen + hälso- och sjukvårdskuratorsexamen) blir därför 210+60 högskolepoäng, vilket motsvarar 4,5 års heltidsstudier.

− Kuratorer är en viktig yrkesgrupp i arbetet mot psykisk ohälsa. I dag finns ingen enhetlig utbildningsväg till kurator. En hälso- och sjukvårdskuratorsexamen kommer att ge de blivande kuratorerna en stadig akademisk bas att luta sig mot och bidrar till en mer nationellt likvärdig kompetens bland kuratorer, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Ändringen i högskoleförordningen träder i kraft den 1 augusti 2018 och första kullen studenter kan tidigast påbörja utbildning mot hälso- och sjukvårdskuratorsexamen hösten 2019.

Presskontakt

Sam Assadi
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.