Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen inför en ny boendeform för äldre

Publicerad

Det ska bli lättare för gamla som är för friska för ett vanligt äldreboende att få en bostad med omsorg och service. Regeringen har beslutat om en ny särskild boendeform, så kallat biståndsbedömt trygghetsboende.

I dag upplever många friska äldre kvinnor och män otrygghet och ensamhet i sina bostäder. Dessa äldre har samtidigt fått det svårare att få en plats i ett särskilt boende då utbudet kommit att anpassas till de äldre som har mer omfattande vårdbehov. Dessa boenden upplevs heller inte alltid som attraktiva för de äldre som främst upplever otrygghet och ensamhet.

- Skillnaden mellan ett vanligt äldreboende och biståndsbedömt trygghetsboende är att i det senare, får den äldre möjlighet att komma till ett boende som exempelvis erbjuder gemensamma måltider, umgänge och kulturella aktiviteter, säger äldreminister Lena Hallengren.

Regeringen införde 2016 ett nytt investeringsstöd för att bygga bort den brist på äldreboenden som funnits i många kommuner. Totalt har regeringen avsatt 850 miljoner kronor. Investeringsstödet kommer också att kunna användas för att bygga den nya boendeformen.
Den 2 april 2019 träder den nya lagen i kraft.

Presskontakt

Jens Petersen
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00

Lena Hallengren på sociala medier

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter