Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen vill säkerställa tillgången till antibiotika

Publicerad

Att kunna använda effektiva antibiotika vid bakterieinfektioner är helt centralt för sjukvården. Regeringen ger därför Folkhälsomyndigheten i uppdrag att genomföra en pilotstudie med syfte att säkerställa tillgänglighet till vissa antibiotika av särskilt medicinskt värde.

- Vårdens behov kan inte underordnas vinstmaximering. Detta är ett tydligt exempel på när staten behöver gå in och ta ansvar, säger socialminister Annika Strandhäll.

- Antibiotikaresistens är ett av de största långsiktiga hoten mot vår hälsa. Vi måste göra allt vi kan både på hemmaplan och internationellt för att säkra tillgången till antibiotika som fungerar, säger socialminister Annika Strandhäll.

Eftersom hälso- och sjukvården i Sverige har något mindre akuta problem med antibiotikaresistens än andra länder så kan det medföra att det ibland saknas ekonomiska incitament och logistiska förutsättningar för att på den svenska marknaden tillhandahålla vissa speciella typer av antibiotika. Detta kan i sin tur äventyra effektiv behandling av vissa bakteriella infektioner.

För att säkerställa tillgängligheten av effektiva antibiotika får därför Folkhälsomyndigheten i uppdrag att genomföra en pilotstudie för att utvärdera modellen för garanterad ersättning, som tagits fram under ett tidigare regeringsuppdrag om tillgänglighet till antibiotika.

Folkhälsomyndigheten ska i genomförandet av uppdraget samarbeta med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) samt Verket för innovationssystem (Vinnova). Folkhälsomyndigheten ska redovisa uppdraget till Socialdepartementet senast den 31 december 2022.

Sverige är ett av de länder som driver antibiotikaresistens som en ödesfråga hårdast på den internationella arenan.

Presskontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter

När blir regeringsuppdraget tillgängligt digitalt?

Regeringsuppdraget publiceras på webbplatsen efter att det har expedierats.