Innehållet publicerades under perioden

-

Ny generaldirektör och chef för Statens tjänstepensionsverk

Regeringen har idag utsett Maria Humla till ny generaldirektör och chef för Statens tjänstepensionsverk (SPV). Maria Humla vikarierar för närvarande som generaldirektör på myndigheten och har sedan 2009 haft olika chefsbefattningar på myndigheten.

- Jag är glad att Maria Humla har tackat ja till uppdraget som generaldirektör och chef för SPV. Hennes tidigare yrkes- och chefserfarenheter gör henne till en mycket lämplig generaldirektör för SPV, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Maria Humla, som tillträder den nya tjänsten 6 juli, har tidigare även haft ledande befattningar på Försäkringskassan och Riksförsäkringsverket. Hon har en civilekonomexamen med inriktning på redovisning.

- SPV är en myndighet som står väl rustad för att ta sig an framtida utmaningar i allmänhet och på pensionsområdet i synnerhet. Jag känner mig hedrad över att ha fått förtroendet att leda myndigheten. Det senaste året har SPV tagit steg för att utveckla och förnya verksamheten med fokus på kundnytta och kostnadseffektivitet. Jag ser mycket fram mot att få fortsätta leda vår verksamhet i den riktningen, säger Maria Humla.

SPV är en förvaltningsmyndighet med uppgift att ansvara för den statliga tjänstepensionen och grupplivförsäkringen, vilket innebär hantering av premier för arbetsgivare respektive utbetalningar av bl.a. tjänstepension till förmånstagare. SPV har ca 250 medarbetare med kontor i Sundsvall.

Kontakt

Matilda Glas
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00