Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen storsatsar på näringslivet på Sveriges landsbygder

Publicerad

Regeringen har idag som ett led i genomförandet av en sammanhållen landsbygdspolitik fattat beslut om ett stort företagspaket. Det handlar om satsningar på närmare 890 miljoner kronor under åren 2019–2020 för att öka företagens konkurrensförmåga och stärka möjligheterna att möta de utmaningar som följer av långa avstånd och glesa befolknings- och näringslivsstrukturer.

Genom beslutet utses även Tillväxtverket till samordnande myndighet för den sammanhållna landsbygdspolitiken, samt får i uppdrag att tillsammans med andra berörda myndigheter hitta ett sätt att bedöma konsekvenser för landsbygden av olika myndighetsbeslut.

- Regeringen har under mandatperioden lagt om politiken för Sveriges landsbygder. Vi har också förankrat ett ambitiöst och långsiktigt mål för en sammanhållen landsbygdspolitik med riksdagen. I och med dagens beslut tar regeringen ännu ett steg i arbetet för likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd i hela landet, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Tillväxtverket ska ta fram förslag till företagsinsatser som bidrar till att företag på landsbygderna tar tillvara dessa möjligheter, ökar företagens digitala mognad och nyttjandet av ny teknik samt främjar innovations- och kunskapsutveckling.

Förslag till insatser tas fram inom följande områden: Testbädd landsbygd, stärkt digitalisering, bättre teknikutveckling, kunskapsutveckling och utveckling av besöksnäringen. Myndigheten ska redovisa förslagen senast den 15 oktober 2018.

- Nu lägger vi ytterligare fokus på näringslivsutvecklande insatser som bidra till att öka landsbygdsföretagens konkurrenskraft. Vi vill på detta sätt vara med och bidra till den stora potential som finns. Insatsen ska ge fler växande företag och fler jobb i hela landet, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Presskontakt

Daniel Ferreira
Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg samt landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.