Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Stärkt information om hälsa, sexualitet och jämställdhet till unga nyanlända

Publicerad

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och ungdomsmottagningen på nätet (UMO) bedriver ett pågående arbete med informationsinsatser rörande hälsa, sexualitet och jämställdhet riktat till unga nyanlända och unga asylsökande. Regeringen förstärker nu deras uppdrag.

– Många vuxna som i sin yrkesroll möter unga nyanlända saknar utbildning i frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet. Med de här insatserna kan vi skapa en långsiktig kompetensförsörjning och göra det enklare för yrkesverksamma att prata om dessa viktiga frågor med ungdomarna, säger barn- och jämställdhetsminister Lena Hallengren.

I april 2017 lanserades youmo.se – en digital plattform med information om hälsa, sexualitet och jämställdhet på lätt svenska, engelska, dari, tigrinska, arabiska och somaliska. Sedan lanseringen har youmo.se haft närmare en miljon besök varav över 800 000 är unika besökare.

Nu får MUCF i uppdrag att i samverkan UMO utveckla arbetet med informationsinsatser rörande hälsa, sexualitet och jämställdhet riktat till unga nyanlända och unga asylsökande. I uppdraget ingår att utöka informationen på den youmo.se, utöka kompetenshöjande insatser till yrkesverksamma som möter unga nyanlända samt möjliggöra långsiktig kompetensförsörjning för yrkesverksamma genom utveckling av en webbaserad utbildning.

Utvecklingen av den digitala plattformen youmo.se ska framförallt göras på de delar av innehållet som gäller prostitution och människohandel, hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive könsstympning, sexuellt våld, sexuella trakasserier. Medlen ska även användas till fortsatt informationsspridning för att öka kännedomen om den digitala plattformen hos unga nyanlända och yrkesverksamma som möter dessa unga.

För uppdragets genomförande får MUCF använda 5 000 000 kronor under 2018. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 31 mars 2021.

Presskontakt

Jens Petersen
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter

Lena Hallengren på sociala medier