Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Daniel Barr ny generaldirektör för Pensionsmyndigheten

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att utse Daniel Barr till Pensionsmyndighetens nye generaldirektör. Barr är i dag produktdirektör och chef för produktenheten på Folksam. Han kommer att tillträda tjänsten som generaldirektör den 15 oktober.

- Daniel Barr får som generaldirektör ett tydligt uppdrag att stärka Pensionsmyndigheten. Det pågår nu ett omfattande arbete för att utveckla pensionssystemet för högre pensioner och att städa upp samt göra om premiepensionssystemet, säger socialminister Annika Strandhäll.

- Pensionsmyndigheten är en viktig samhällsekonomisk aktör och har stor betydelse för de allra flesta svenskar inför försörjningen på äldre dagar. Det är med stor ödmjukhet jag tar på mig detta uppdrag, säger Daniel Barr.

Den tillträdande generaldirektören för Pensionsmyndigheten har en examen i finansiell ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm, och har lång erfarenhet med att arbeta med det allmänna pensionssystemet från bland annat Regeringskansliet, Sjunde AP-fonden och Premiepensionsmyndigheten. Barr var även bankstödchef på Riksgäldskontoret under den senaste finanskrisen.

CV

Daniel Barr är född 1962 och har en fil. lic. i finansiell ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. 1986–1993 arbetade han bland annat som politiskt sakkunnig i Riksdagen och på Statsrådsberedningen. 1995–1996 arbetade han på Sveriges Riksbank som tf. avdelningschef på Finansmarknadsavdelningen och som bitr. riksbanksdirektör på Betalningsavdelningen. 1996–2000 arbetade Daniel Barr på Finansdepartementet, först som enhetschef vid Finansmarknadsavdelningen och sedan som biträdande avdelningschef vid samma avdelning. 2000–2004 var han chefsanalytiker vid Sjunde AP-fonden för att 2004–2005 arbeta som regeringens särskilde utredare i Insättningsgarantiutredningen.

Åren 2005–2008 var Daniel Barr anställd på Premiepensionsmyndigheten, först som chefsekonom och senare som avdelningschef för fond- och finansavdelningen. I oktober 2008 blev Daniel Barr överrekryterad till Finansdepartementet för att arbeta med finanskrisen och regeringens stabilitetspaket. Sent 2008 anställdes han vid Riksgälden som avdelningschef för Finansiell stabilitet och konsumentskydd.

2010–2011 var Daniel Barr regeringens särskilda utredare i Solvens-II utredningen. 2014–2016 var han programledare för Solvens II på Folksam och sedan 2017 är han produktdirektör och chef för produktenheten på samma bolag.

Presskontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter