Innehållet publicerades under perioden

-

Energiminister Baylan presenterar sänkta elnätsavgifter

Publicerad

Tid:
Plats: Bella Venezia, Rosenbad

Inpassering via Kopparporten från klockan 13:00. Medtag presslegitimation.

Idag den 15 augusti klockan 13.30 presenterar samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan regeringens nya reglering av intäkter från elnätsverksamhet, med anledning av elnätföretagens prishöjningar på elnätsavgifterna de senaste åren.

Kontakt

Sami Mashial
Pressekreterare hos samordnings- och energi­minister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00