Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Tillfällig flaggdag uppmärksammar införandet av allmän rösträtt

Publicerad

Den 17 december 2018 är det 100 år sedan riksdagen fattade det principiella beslutet att införa allmän och lika rösträtt i Sverige. För att fira 100-årsminnet av demokratins genombrott har regeringen i dag beslutat att göra den 17 december 2018 till en tillfällig allmän flaggdag.

Den allmänna flaggdagen den 17 december möjliggörs genom en tillfällig ändring i förordningen om allmänna flaggdagar och det är första gången som en flaggdag bara förekommer vid ett tillfälle.

Den tillfälliga allmänna flaggdagen har sin grund i ett tillkännagivande från riksdagen om att regeringen bör uppmärksamma 100-årsminnet av demokratins genombrott.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh