Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Höjd ersättning till kommunerna för mottagandet av nyanlända

Publicerad

Regeringen har beslutat om höjning av den statliga schablonersättningen till kommunerna för mottagandet av nyanlända. Även schablonersättningen för hälsoundersökningar har höjts. Förändringarna sker efter att riksdagen har beslutat om budgeten för 2019.

Schablonersättningen för mottagandet av nyanlända höjs på grund av att prisbasbeloppet för 2019 har fastställts, men även på grund av utökade medel för utbildningsplikten.

Genom medlen för utbildningsplikten ersätts kommunerna för den merkostnad som kan uppstå av att anpassa och utöka vuxenutbildningen för nyanlända som har kort utbildning och som därför inte bedöms kunna matchas mot arbete under tiden i etableringsprogrammet.

I statsbudgeten för 2018 tillfördes kommunerna 301 miljoner kronor mot bakgrund av införandet av utbildningsplikten. I statsbudgeten för 2019, som har beslutats av riksdagen, ökar tillskottet till kommunerna till 467 miljoner kronor. Ökningen beror på att antalet personer som omfattas av utbildningsplikten och deltar i utbildning förväntas öka.

Schablonersättning per person, i kronor

Förändringen för 2019 gäller i jämförelse med 2018. Förändringen för 2018 gäller i jämförelse med 2017.

  2018
2019  
Personer under 65 år 
Prisjustering +2 000 +2 800
Utbildningsplikten +4 800 +6 600
Förändring schablonersättning  +6 800 + 9 400
Schablonersättning 133 200 142 600
Personer över 65 år 
Prisjustering +1 200 +1 800
Schablonersättning 80 300 82 100
Schablonersättning för hälsoundersökning  2 125 2 175

 

 

 

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
T.f. pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.