Sveriges 100-årsgåva till Estland, Lettland och Litauen

Regeringen har som Sveriges gåva till Estland, Lettland och Litauen inrättat tre samarbetsfonder med anledning av ländernas hundraårsjubileer 2018. Efter riksdagens godkännande har 30 MSEK avsatts, tre bidrag om 10 MSEK vardera, vilka utgör grundkapital till tre stiftelser med syfte att främja ett brett mellanfolkligt utbyte mellan Sverige respektive Estland, Lettland och Litauen.

Stiftelserna ska ha ett särskilt fokus på att främja relationer mellan unga människor. Regeringen inbjuder näringsliv, organisationer och enskilda personer i Sverige och Baltikum att bidra till fondernas växande, med målsättningen att skapa varaktiga och dynamiska relationer inom samhällsliv, ekonomi och kultur.

- Att främja kontakter mellan unga människor i våra länder är fondernas framåtblickande huvudsyfte. Så vill vi investera i vår gemensamma framtid, säger utrikesminister Margot Wallström.

Kontakt

Pezhman Fivrin
Pressekreterare hos utrikesminister Margot Wallström
Telefon 08-405 53 61
Mobil 072-526 68 18
e-post till Pezhman Fivrin