Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Sveriges 100-årsgåva till Estland, Lettland och Litauen

Publicerad

Regeringen har som Sveriges gåva till Estland, Lettland och Litauen inrättat tre samarbetsfonder med anledning av ländernas hundraårsjubileer 2018. Efter riksdagens godkännande har 30 MSEK avsatts, tre bidrag om 10 MSEK vardera, vilka utgör grundkapital till tre stiftelser med syfte att främja ett brett mellanfolkligt utbyte mellan Sverige respektive Estland, Lettland och Litauen.

Stiftelserna ska ha ett särskilt fokus på att främja relationer mellan unga människor. Regeringen inbjuder näringsliv, organisationer och enskilda personer i Sverige och Baltikum att bidra till fondernas växande, med målsättningen att skapa varaktiga och dynamiska relationer inom samhällsliv, ekonomi och kultur.

- Att främja kontakter mellan unga människor i våra länder är fondernas framåtblickande huvudsyfte. Så vill vi investera i vår gemensamma framtid, säger utrikesminister Margot Wallström.

Kontakt