Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Regeringen lämnar förslag om sänkt moms på e-publikationer till riksdagen

Publicerad

Momsen på digitala tidningar och böcker sänks till 6 procent från och med 1 juli. Det föreslår regeringen i en extra ändringsbudget för 2019 som beslutades idag. Ett beslut som ska stärka journalistiken i hela landet. Den sänkta momsen är en del av budgetsamarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

- Nu kan samma moms tillämpas för digitala och tryckta publikationer redan i sommar. Det här är viktigt för att underlätta för den granskande och oberoende journalistiken, säger finansminister Magdalena Andersson.

Förslaget följer av ett EU-direktiv på området som gör det möjligt för medlemsländerna att använda en lägre momssats på digitala publikationer på samma sätt som tryckta tidningar och böcker.

- Det här är ett beslut i tiden. Det ska inte spela någon roll om du läser din tidning eller bok i pappersform eller digitalt, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Publikationer som huvudsakligen består av reklam, rörlig bild eller musik omfattas inte av den sänka momsen.

Den lägre momsen föreslås börja gälla 1 juli 2019 och budgeteffekten beräknas till omkring 400 miljoner kronor årligen i form av lägre statliga intäkter. För 2019 blir budgeteffekten hälften av detta eftersom sänkningen gäller från halvårsskiftet.

Efter Lagrådets granskning av förslaget har regeringen gjort vissa förtydliganden för att det ska bli lättare att avgöra vilka publikationer som ska omfattas av den sänkta momsen.

I propositionen föreslås också ändringar av anslagsändamålen för vissa förvaltningsanslag.

Presskontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00
Johan Lindqvist
Kansliråd/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 28 79
e-post till Johan Lindqvist, via registrator

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.