Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Angrepp mot blåljusverksamhet ska bekämpas

Publicerad

Hot och våld mot polis, ambulanspersonal och räddningstjänst under utryckning kan inte tolereras. Blåljusverksamhet behöver ofta ske snabbt och om den hindras står inte sällan liv på spel. För att skydda denna verksamhet har regeringen beslutat om lagrådsremissen Ett stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och myndighetsutövning. Den är en del i arbetet med ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

På flera orter runt om i Sverige förekommer återkommande angrepp på polis, räddningstjänst och ambulanssjukvård. Poliser möts av våld när de ska undsätta någon i nöd och ambulanser hindras från att hjälpa den som blivit akut sjuk eller allvarligt skadad. När centrala blåljusverksamheter angrips och hindras från att utföra sina uppgifter blir vanliga människor lidande. Även hot och våld mot tjänstemän som ägnar sig åt myndighetsutövning är ett allvarligt problem. Risken för otillbörlig påverkan på myndigheters beslutsfattande måste tas på stort allvar.

– Lagstiftningen måste vara tydlig med att samhället ser allvarligt på angrepp mot de som ska hjälpa andra, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

I lagrådsremissen föreslår regeringen att ett nytt brott införs – blåljussabotage. Vad som straffbeläggs är att angripa eller på annat sätt störa polis, räddningstjänst eller ambulanssjukvård, om gärningen allvarligt försvårar eller hindrar utryckningsverksamhet eller brottsbekämpande verksamhet.

Dessutom föreslår regeringen att straffskalan för grovt våld eller hot mot tjänsteman ska skärpas till fängelse i lägst ett och högst sex år från dagens fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh

Pressträff på Södertörns högskola

Lagrådsremissen presenterades vid en webbsänd pressträff på Södertörns högskola. Statsministern, justitie- och migrationsministern, inrikesministern och rikspolischefen besökte polisutbildningen och träffade polisstudenter och lärare.