Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Forskningsstudie för att motverka missbruk och kriminalitet bland unga

Publicerad

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en forskningsstudie om vilka tidiga insatser som ges för att motverka missbruk och kriminalitet. Studien inriktar sig på målgruppen barn och unga som lagförts för brott enligt narkotikastrafflagen.

 – Det är viktigt för att bygga ett starkare samhälle att tidigt upptäcka missbruk och kriminalitet bland unga för att kunna erbjuda vård och behandling. Därför ger vi nu Socialstyrelsen i uppdrag att studera och kartlägga vilka insatser som har visat sig vara betydelsefulla, säger socialminister Lena Hallengren.

Syftet med forskningsstudien är att undersöka socialtjänstens bedömning av när barn- och unga ska få vård och vilka tidigare insatser som visat sig ha betydelse för att motverka missbruk och kriminalitet. I uppdraget ingår att undersöka om och hur de 18-20-åringar som får böter för brott mot narkotikastrafflagen uppmärksammats av socialtjänsten i 15-17-årsåldern. Myndigheten ska även studera och kartlägga effektiva modeller och samverkansformer som används för att uppmärksamma barn och unga i 15-20 års ålder som använt narkotika.

Samsjuklighet med annan psykisk sjukdom eller ohälsa är vanligt bland personer med missbruk och beroende, vilket ska beaktas i studien.

Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 2 500 000 kronor under 2019. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2020.

Presskontakt