Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Sverige ökar demokratistödet till Etiopien

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att utöka utvecklingssamarbetet med Etiopien med 200 miljoner kronor de kommande två åren. Genom satsningen bidrar Sverige till att stödja och stärka den demokratiska utvecklingen i landet.

- Utvecklingen i Etiopien har det senaste året tagit en positiv riktning, även om utmaningarna fortsatt är stora.  Med detta beslut vill vi bidra till att stärka och fördjupa den demokratiska utvecklingen i Etiopien och förebygga konflikt. Att stödja reformer som ökar det demokratiska utrymmet och stärker de mänskliga rättigheterna i Etiopien är viktigt i sig, och särskilt angeläget när den demokratiska utvecklingen i andra delar av världen går i motsatt riktning, säger Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Sedan Etiopiens premiärminister Abiy Ahmed tillträdde i april 2018 har den demokratiska samhällsutvecklingen i Etiopien varit positiv. Flera tidigare fängslade oppositionsledare och journalister har släppts och reformer av repressiva lagar pågår. Yttrandefriheten har stärkts och civilsamhället har nu ökade möjligheter att arbeta. Samtidigt är utmaningarna stora med bland annat etniska konflikter, svaga institutioner och få aktörer som arbetar med ansvarsutkrävande.

Regeringen reviderar därför strategin för utvecklingssamarbetet med Etiopien 2016–2020 genom att lägga till totalt 200 miljoner kronor för de två återstående åren av strategin. De nya medlen syftar till att stärka Sveriges möjligheter att stödja såväl statliga institutioner som civilsamhällesorganisationer som verkar för ett mer demokratiskt Etiopien.

Sveriges strategi för utvecklingssamarbetet med Etiopien har tre huvudsakliga resultatområden: demokrati och mänskliga rättigheter, klimat och miljö samt affärsklimat och social trygghet. I och med revideringen omfattar strategin totalt 1,2 miljarder kronor för femårsperioden 2016–2020.

Presskontakt

Hanna Hessling
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.