Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Bättre statistik om offentlig upphandling

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om en lagrådsremiss som ska ge bättre statistik om offentlig upphandling. Statistiken skulle bland annat kunna ge svar på hur vanligt det är att miljö- eller arbetsrättsliga krav ställs i upphandlingar.

- Vi ska höja kvaliteten på den offentliga upphandlingen. Förslaget är ett viktigt steg för att vi ska få säkra uppgifter om hur våra skattepengar används och för att vi ska kunna följa hur den nationella upphandlingsstrategin tillämpas, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Statistiken kommer att kunna ge svar på bland annat hur stor den offentliga upp­handlingen är i Sverige och hur vanligt det är att miljö- eller arbetsrättsliga krav ställs i upphandlingar. Statistiken kommer enligt förslaget i första hand tas fram genom uppgifter i annonser om upphandlingar och om genomförda upphandlingar. För att säkerställa att uppgifterna i annonserna är tillförlitliga ska alla upphandlingar annonseras i registrerade annonsdatabaser.

Konkurrensverket ska ansvara för att annonsdatabaserna registreras och utöva tillsyn över dem. Statistiken ska samlas i en nationell statistikdatabas för upphandling hos Upphandlingsmyndigheten.

Lagförslagen föreslås börja gälla den 1 juli 2020 och statistik enligt de nya reglerna ska samlas in från den 1 januari 2021.

Presskontakt

Viktor Nyberg
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.