Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Näringsministern deltar vid konferens om forskning inom skogsråvara

Publicerad

Tisdag 7 maj reser näringsminister Ibrahim Baylan till Kolmården för att delta vid konferensen Treesearch Progress 2019. Konferensen är den första i sitt slag och syftar till att ge en nationell överblick av forskningen på nya material och specialkemikalier från skogen. Näringsministern medverkar under konferensen och kommer att hålla ett anförande med fokus på Sveriges omställning till en biobaserad ekonomi.

Tid:
Plats: Vildmarkshotellet, Kolmården

Treesearch är en nationell forskningsplattform som startade 2017 med målet att Sverige ska vara världsledande inom forskning och industriell utveckling. Plattformen är Sveriges hittills största satsning på grundforskning och kunskaps- och kompetensuppbyggnad inom området nya material och specialkemikalier från skogsråvara.

Presskontakt

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-129 67 08
e-post till Sara Khatemi

Faktaruta

Treesearch möjliggörs genom en gemensam satsning av akademin, industrin, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och staten. Satsningen är en del av regeringens samverkansprogram Cirkulär och biobaserad ekonomi via det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation.

Genom Treesearch skapas en världsledande forskningsplattform för nya material och specialkemikalier med skogen som råvara. Treesearch möjliggör framtida innovationer genom att tillgängliggöra kunskaper och kompetens från forskningen samt göra avancerad forskningsinfrastruktur tillgänglig för forskare från akademi och industri. Treesearch innebär en kraftfull förstärkning av Sveriges möjligheter att ställa om till att bli en biobaserad ekonomi 2050.