Innehållet publicerades under perioden

-

Peter Eriksson har entledigats, minister för internationellt utvecklingssamarbete

-

Bostads- och digitaliseringsminister

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Svenskt bistånd till Tanzania ses över

Publicerad

Idag beslutade regeringen att Sida ska ta fram underlag till en ny strategi för utvecklingssamarbetet med Tanzania. Anvisningarna har ett starkt fokus på demokrati och mänskliga rättigheter. Det ska bli tydligt hur de områden som Sverige ger bistånd till bidrar till att stärka demokratin, dess institutioner och försvarare, rättsstatens principer och öka mänskliga rättigheter i Tanzania.

Regeringen har gett Sida ett brett uppdrag, där olika nivåer av ett framtida samarbete ska analyseras och där ett scenario även innebär en potentiell minskning av stat-till-stat-samarbetet. 

-Vi har flera anledningar att oroa oss för den demokratiska utvecklingen i Tanzania. Det här är ett första steg för att se hur vårt framtida samarbete med Tanzania kan se ut. Jag kommer även själv att resa till Tanzania inom kort för att föra dialogen vidare med regeringen. Vi måste säkerställa att svenskt bistånd på bästa sätt bidrar till att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för de som lever i fattigdom och förtryck i Tanzania, säger Peter Eriksson (MP) minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Regeringen ger Sida i uppdrag att lämna förslag på vad som kan uppnås inom områdena; mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer samt jämställdhet; inkluderande ekonomisk utveckling; utbildning; miljö- och klimat.

-Miljö- och klimatfrågorna blir ett nytt område för möjligt utvecklingssamarbete med Tanzania och här lyfter vi specifikt vikten av biologisk mångfald och tillgången till förnybar energi, säger Peter Eriksson.

Andra områden som lyfts är bland annat förutsättningarna för Sverige att bidra till ökad tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), till produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor och till hållbart företagande samt fri- och rättvis handel.

Sida ska inkomma med underlag för ny strategi till Regeringskansliet senast den 15 september 2019.

Presskontakt

Hanna Hessling
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00