Ann Linde har bytt ansvarsområde, från den 10 september 2019 är hon utrikesminister.

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor

-

EU- och handelsminister

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utredning av det statliga investeringsfrämjandet överlämnades till Ann Linde

Publicerad

Utredningen ”Effektivt investeringsfrämjande för hela Sverige” överlämnades idag till Ann Linde, utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor. I utredningen föreslås bland annat att dagens exportstrategi får ett ökat investeringsfrämjande fokus och att regionerna, via Tillväxtverket, får långsiktig finansiering för att ta emot och stödja utländska företag som vill investera i Sverige.

- Jag välkomnar särskilt förslagen för att stärka samverkan kring långsiktigt strategiskt viktiga investeringar för Sverige och att utredningen ger förslag kring hur hinder för utländska investeringar kan rapporteras och hanteras. Utländska företag som etablerar sig i Sverige skapar nya jobb och bidrar till tillväxt och välfärd, säger Ann Linde.

Ökad samverkan och system för att rapportera hinder för investeringsfrämjande står i fokus för slutbetänkandet. Utredare Tommy Waidelich föreslår bland att Business Swedens utlandskontor och deras handelssekreterare liksom Sveriges ambassader och honorärkonsulat involveras mer i investeringsfrämjandet och ser även en roll för innovations- och forskningsråden. Waidelich föreslår också att en nationell investeringssamordnare inrättas på Utrikesdepartementet med uppgift att sammankalla samordningsgruppen Team Sweden invest och hantera inkommande rapportering av hinder för utländska investeringar till Sverige. Svenska institutet föreslås få ett uppdrag att attrahera talanger i utlandet till Sverige.

I slutbetänkandet föreslås insatser om 37 miljoner kronor. Sammantaget med förslagen i delbetänkandet ”Bättre kommunikation för fler investeringar” från den 15 juni 2018 föreslår utredningen ett stärkt statligt investeringsfrämjande om drygt 81 miljoner kronor.

Susanna Silversol har varit huvudsekreterare i utredningen (SOU 2019:21).