Ann Linde har bytt ansvarsområde, från den 10 september 2019 är hon utrikesminister.

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor

-

EU- och handelsminister

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Anna-Karin Hatt ny styrelseledamot i Business Sweden

Publicerad

På dagens regeringssammanträde beslutade regeringen att utse Anna-Karin Hatt som ny styrelseledamot i Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden) för det kommande året (1 juli 2019 – 30 juni 2020).

– Jag är mycket glad över att kunna presentera Anna-Karin Hatt som ny ledamot i Business Swedens styrelse. Med sin bakgrund som statsråd för Centerpartiet, VD för Almega och som tillträdande VD för Lantbrukarnas Riksförbund har Anna-Karin en särskild kännedom om de möjligheter och utmaningar som Business Sweden står inför, säger utrikeshandels-minister Ann Linde.

De statliga ledamöterna i Business Swedens styrelse från den 1 juli:

  • Anna-Karin Hatt, tillträdande VD för LRF
  • Niklas Nordström, kommunstyrelsens ordförande i Luleå
  • Marie Nilsson, förbundsordförande för IF Metall
  • Teppo Tauriainen, utrikesråd Utrikesdepartementet
  • Per Westerberg, tidigare talman och statsråd för Moderaterna

Bakgrund
Business Swedens styrelse består av sammanlagt tio ledamöter där vardera hälften tillsätts av staten och näringslivet. Ledamöterna utses för ett år i taget.

Kontakt