Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ökade resurser till hälso- och sjukvården i de nordliga regionerna

Publicerad

Demografiska utmaningar gör att behovet av att stödja omställningen till en god och nära vård i gles- och landsbygdsområden är stort. Regeringen tilldelar de fyra regionerna i Norra sjukvårdsregionen 6 miljoner kronor för detta arbete under 2019.

– Sverige står inför betydande demografiska utmaningar. Andelen personer som är 80 år och äldre väntas öka kraftigt, och situationen är särskilt tydlig i områden med lägre befolkningstäthet. Dessa grupper har också större behov än andra av sjukvård, vilket sätter särskild press på regionerna i dessa områden, säger socialminister Lena Hallengren.

De statliga medlen ska gå till att skapa ett antal modellområden där man gemensamt mellan regioner och kommuner (inklusive privata aktörer och civilsamhället) testar arbetssätt för omställning av hälso-, sjukvårds- och omsorgssystemen mot en god och nära vård.

Regionerna ska även utreda möjligheterna till gemensam systematisk datainsamling, samt utifrån relevant data bygga hjälpmedel i form av exempelvis simulerings- och optimeringsverktyg som gör det möjligt att följa upp arbetet med modellområdena.

Frågor som rör landsbygdens möjligheter att tillhandahålla god vård lyfts både i januariavtalet och av den pågående statliga offentliga utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård, som hittills lämnat tre delbetänkanden.

Ytterligare medel till Norra sjukvårdsregionen planeras avsättas för åren 2020–2021.

Mer om satsningen

Norra sjukvårdsregionförbundet är ett kommunalförbund som består av Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Jämtland Härjedalen samt Region Västernorrland. Förbundet är ett samverkansorgan i norra sjukvårdsregionen som arbetar för att tillvarata och utveckla gemensamma intressen inom hälso- och sjukvård, utbildning och forskning.

Presskontakt

Simon Andersson
Tf. pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter