Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Nya regler om konsumentköp

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att tillsätta en utredning som ska se över konsumenträttslagstiftningen med anledning av att EU har beslutat om två direktiv på området.

– Det är mycket tillfredsställande att EU-direktiven har antagits och att vi nu moderniserar konsumentköpsreglerna i Sverige och resten av Europa. Det är viktigt att stärka konsumentskyddet och samtidigt skapa goda förutsättningar för företag att växa och utveckla sina produkter, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. 

EU har beslutat om två direktiv på konsumenträttens område. Det ena direktivet rör tillhandahållande av digitalt innehåll och digitala tjänster, t.ex. att en konsument får tillgång till dataspel, musik eller film som erbjuds på nätet. Det andra direktivet rör försäljning av varor till konsumenter i butik eller på nätet. Regeringen har nu gett en särskild utredare i uppdrag att ta ställning till hur direktiven ska genomföras i Sverige.

Varje dag konsumerar människor varor och tjänster och det blir allt vanligare att detta sker på nätet och över gränserna. Det utvecklas hela tiden nya digitala produkter och tjänster som konsumenter kan strömma eller ladda ned. Utvecklingen innebär även att olika digitala element integreras i eller kopplas till en vara.

– Direktiven bidrar till att öka konsumenternas förtroende för handeln på den inre marknaden genom att tillhandahålla enhetliga regler med tydliga konsumenträttigheter, säger konsumentminister Ardalan Shekarabi.

Justitierådet Malin Bonthron har åtagit sig uppdraget som särskild utredare. Uppdraget ska redovisas senast i september 2020.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mirjam Kontio
Tf pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.