Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen presenterar ett omarbetat förslag för genomförandet av EU:s vapendirektiv

Publicerad

Regeringen remitterar nu ett omarbetat förslag till ändringar i genomförandet av vapendirektivet som innebär att löstagbara magasin för halvautomatiska och repeterande vapen med kantantändning inte längre omfattas av regleringen. Det förändrade förslaget innebär att jägare överhuvudtaget inte kommer att beröras av de lagändringar som föreslås. Ändringar i svensk lagstiftning krävs för att genomföra 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv. Samtidigt aviserar regeringen att ett antal förslag som kommer att underlätta för legala vapenägare ska genomföras.

Regeringens utredare föreslog ursprungligen att alla magasin skulle regleras vid implementeringen av vapendirektivet i svensk lag. Efter remisskritik inskränktes förslaget till att endast omfatta magasin av en viss storlek. Direktivet är snårigt skrivet och det har förts fram olika tolkningar om hur direktivets artiklar ska genomföras i svensk rätt. Regeringen har nu lyssnat på kritiken från jägare, målskyttar och oppositionen och föreslår därför ytterligare en inskränkning. Det nya förslaget innebär att löstagbara magasin för halvautomatiska och repeterande vapen med kantantändning inte längre omfattas av regleringen. Detta innebär att jägare överhuvudtaget inte kommer att beröras av de lagändringar som föreslås för att genomföra vapendirektivet.

– Direktivet är i grunden något positivt eftersom det lägger ett regelverk på miniminivå inom hela EU, något vi behöver i den gemensamma kampen mot terrorism och gränsöverskridande brottslighet. Samtidigt ska inte legala vapenägare betungas av de nya bestämmelserna, denna förändring möter den balansen, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Förslaget skickas nu på remiss till den 23 augusti och avsikten är att det sedan ska föredras i Lagrådet. Därefter avser regeringen att lägga fram en proposition i riksdagen med alla de lagförslag som krävs för att genomföra vapendirektivet.

Samtidigt kommer regeringen att arbeta för att korta handläggningstiderna för vapentillstånd hos Polismyndigheten genom att ge myndigheten i uppdrag att utveckla och effektivisera den digitala hanteringen så att processen blir smidigare och kortare för både de som ansöker och de som hanterar ansökningarna. 

Regeringen arbetar också med lättnader för jägare och har för avsikt att gå vidare med de förslag som har lämnats av utredare om ljuddämpare och utökad vapengarderob. Den som har tillstånd att inneha ett skjutvapen för ändamålet skjutning ska ha rätt att utan särskilt tillstånd också inneha ljuddämpare. Vapengarderoben ska utökas med flera vapendelar, vilket kommer underlätta för jägarna.

Presskontakt

Mikael Grinbaum
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00