Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Regeringens förberedelser inför ett avtalslöst brexit

Publicerad

Regeringen bedömer att risken för att Storbritannien lämnar EU utan ett utträdesavtal har ökat. För att möta de allvarligaste konsekvenserna av ett avtalslöst utträde har regeringen vidtagit en rad insatser som stärker Sveriges beredskap. Vid en pressträff idag redogjorde finansminister Magdalena Andersson och EU-minister Hans Dahlgren för Sveriges förberedelser inför Storbritanniens utträde ur EU.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en film publicerad. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

- För att möta konsekvenserna av ett brittiskt EU-utträde har regeringen gjort en rad förberedelser, bland annat genom myndighetsinformation till företag om de nya förutsättningarna för att bedriva handel samt insatser för att underlätta för privatpersoner. Det faktum att vi har ordning och reda i statsfinanserna och den lägsta statsskulden sedan 1977 är ett bra utgångsläge för ett scenario där Storbritannien lämnar EU utan avtal, säger Magdalena Andersson.

Internationella bedömare är eniga om att brexit – oavsett om Storbritannien lämnar EU med eller utan ett utträdesavtal – kommer att innebära lägre tillväxt och minskad handel för Storbritannien och de övriga EU-medlemsstaterna. Idag finns det inte något godkänt utträdesavtal samtidigt som parterna står långt från varandra i den avgörande frågan om reservlösningen, den så kallade ”backstopen”. Trots det fortsätter regeringen att tillsammans med övriga EU-länder, driva på för ett ordnat utträde.

- Vi vill förstås helst att det blir ett ordnat utträde. Men den senaste tidens uttalanden från den brittiska regeringen visar att man tänker lämna EU den 1 november, med eller utan avtal. Det är allvarligt, och vi behöver vara väl förberedda också inför en hård brexit, säger Hans Dahlgren.

Regeringen har gjort insatser på flera områden. Förberedelserna har skett i nära samarbete med myndigheter, EU-kommissionen och övriga medlemsländer i EU. Regeringen konstaterar dock att även om Sverige står väl förberett kommer negativa konsekvenser vid ett oordnat utträde inte att kunna undvikas.

Under onsdagens pressträff redogjorde Magdalena Andersson och Hans Dahlgren bland annat vad som gjorts för att:

  • underlätta för svenska medborgare som är bosatta i Storbritannien och brittiska medborgare som är bosatta i Sverige.
  • säkerställa att de finansiella marknaderna ska fortsätta att fungera effektivt och den finansiella stabiliteten inte äventyras vid ett avtalslöst utträde.  
  • informera företag och privatpersoner om de nya tullregler som kan komma att införas.
  • Tullverket ska kunna hantera den ökade arbetsbörda som ett avtalslöst utträde skulle medföra.
  • hantera nya regler som skulle gälla fiskerinäringen, flyg- och tågtransporter.
  • säkra läkemedelsförsörjningen i EU.

Presskontakt

Per Strängberg
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Andreas Enbuske
Pressekreterare hos EU-minister Hans Dahlgren
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.