Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Regeringen föreslår ökad takt i klimatarbetet

Publicerad

Takten i klimatarbetet behöver öka för att Sverige ska nå sina klimatmål. Regeringen föreslår därför ökade satsningar för en klimatomställning av industrisektorn respektive transportsektorn. Budgetpropositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Industriklivet

Industriklivet stöttar industrins omställning till nollutsläpp genom tekniksprång. Det är en nödvändighet om Sverige ska nå målet om nettonollutsläpp till senast 2045. För att stötta industrins omställning till fossilfrihet föreslår regeringen en ytterligare förstärkning av Industriklivet jämfört med 2019. Det innebär en fördubbling av anslaget jämfört med 2018, från 300 miljoner kronor 2018 till 600 miljoner kronor 2020.

– Sverige har en unik möjlighet att vara en klimatföregångare med en grön framgångsrik industri som får andra att följa efter. Då ska vi också ta den möjligheten. Genom Industriklivet går vi före och visar vägen till att bli världens första fossilfria välfärdsland, en väg som andra länder inspireras av, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin

Klimatklivet

Klimatklivet är ett lokalt investeringsstöd som runt om i Sverige har bidragit med medel till över 3200 projekt. Naturvårdsverket bedömer att det förväntas leda till utsläppsminskningar med motsvarande drygt 1,45 miljoner ton koldioxid per år. Stödet är viktigt för att skapa kraftfulla utsläppsminskningar i alla samhällssektorer och det kompletterar andra styrmedel såsom koldioxidskatten. Regeringen föreslår att anslaget för klimatinvesteringar förstärks med 1,16 miljarder kronor vilket innebär att det kommer att uppgå till nästan 2 miljarder kronor för 2020.

Ny klimatpremie för ellastbilar

För att nå målet om minst 70 procent minskade utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (utom flyget) till 2030 jämfört med 2010 krävs det en omfattande och snabb omställning av fordonsflottan till fordon med låga utsläpp. Elektrifieringen är en viktig del i det arbetet. En marknadsintroduktion av elektrifierade fordon behövs inom flera sektorer.

– Det är viktigt att alla branscher är delaktiga och bidrar till den svenska klimatomställningen. Genom att ge ett stöd till elektrifierade arbetsmaskiner, bland annat inom jordbruket, hjälper vi hela samhället att ställa om till fossilfrihet och en klimatsmart framtid, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin

Därför föreslås en ny klimatpremie för ellastbilar och elektrifierade arbetsmaskiner. Den premien föreslås slås samman med den tidigare elbusspremien och det gemensamma anslaget till dessa klimatpremier förstärkas med 20 miljoner för 2020 till totalt 120 miljoner kronor.

– Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Klimatpremie för ellastbilar är ett lysande exempel på hur den resan är möjlig. För hela transportsektorn behöver ställa om och bli klimatsmart, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Godstransporter till sjöss

Regeringen förslår utöver det även att ekobonussystemet förlängs med 50 miljoner kronor per år till 2022. Bonusen är tänkt att snabba på en överflyttning av godstransport från väg till sjöfart.

 

Presskontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminiser Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mer om budgeten för 2020

Den 18 september lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2020 till riksdagen.