Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Statens medieråd ska förstärka arbetet för ökad medie- och informationskunnighet

Publicerad

Regeringen har idag gett Statens medieråd i uppdrag att förstärka arbetet för ökad medie- och informationskunnighet, så kallad MIK, genom att fortsätta utveckla myndighetens verksamhet och samverkan inom området.

– Att ha de verktyg som krävs för att hålla sig informerad är i grunden en viktig demokratifråga. I vår tid när information alltid finns ett knapptryck bort är det stora problemet många gånger inte att hitta information, utan att sålla och värdera den. Där spelar arbetet med MIK en otroligt viktig roll, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind. 

I augusti 2018 fick Statens medieråd i uppdrag att stärka myndighetens samordnande roll i arbetet med medie- och informationskunnighet och samma år påbörjade myndigheten ett större utvecklingsarbete på området. Nu tillförs Statens medieråd 2 miljoner kronor extra för 2019 och ytterligare 2 miljoner för nästa år, bland annat för att skapa ett nätverk för aktörer som arbetar med frågor relaterade till MIK, bygga upp en plattform för kunskaps- och informationsspridning samt ytterligare kartlägga utvecklingen på MIK-området.

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00