Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Stor satsning på landsbygdspolitik i budget 2020

Publicerad

Idag presenterades delar av regeringens budget som innehåller stora satsningar för att förbättra förutsättningarna för människor att bo, leva och verka på landsbygden. Förslagen bygger på januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Regeringen satsar på att hela landet, såväl landsbygder som städer, ska utvecklas så att hela Sveriges potential används. Möjligheterna att bo, leva och verka i hela landet ska förbättras. Regeringen satsar därför stort på att genomföra satsningar i linje med den landsbygdspolitiska propositionen.

Inom ramen för satsningen kommer väg- och järnvägsunderhållet på landsbygderna att stärkas, bredbandsutbyggnad att främjas, det särskilda driftsstödet till dagligvarubutiker i sårbara och utsatta områden att förstärkas och inom ramen för ett bondepaket förstärks genomförandet av livsmedelsstrategin.

Budgetförslagen i siffror

- I budgetpropositionen för 2020 föreslås ett fortsatt särskilt driftstöd till dagligvarubutiker i sårbara och utsatta områden. I budgetpropositionen föreslås att stödet ska tillföras ytterligare 35 miljoner kronor 2020-2022.

- Satsning på järnvägsunderhåll i landsbygd förlängs och utökas till 100 mnkr/år under perioden 2020–2022.

- Satsning på statsbidrag till enskild väghållning förlängs och utökas till 118 mnkr/år under perioden 2020–2022.

- I enlighet med januariavtalet och regeringens bredbandsstrategi satsar regeringen 150 miljoner kronor 2020 på ett nytt stödsystem för utbyggnad av elektroniska kommunikationer i form av bredband. Satsningen innebär att regeringen beräknar tillföra det nya stödsystemet 200 mnkr 2021 och 300 mnkr 2022.

- Regeringen förstärker genomförandet av livsmedelsstrategin inom ramen för ett bondepaket genom att satsa ytterligare 191 miljoner kronor under 2020, samt ytterligare 72 miljoner kronor per år under 2021 och 2022.

- Regeringen förlänger biogasstöd genom att tillföra 100 miljoner kr under 2019.

- Regeringen tillför 30 miljoner kronor under 2020, 2021, och 2022 för att stödja arbetet med att hantera skogsskador och för att framförallt bekämpa angrepp av granbarkborre.

Huvuddelen av förslagen finansieras av de medel som tidigare avsatts för åtgärder kopplade till landsbygdspropositionen. Förslagen i budgeten bygger på januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet, och Liberalerna.

Presskontakt

Simon Andersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.