Innehållet publicerades under perioden

-

Isabella Lövin har entledigats, miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-
Pressmeddelande från Miljödepartementet

Isabella Lövin till konferensen Our Ocean i Oslo

Publicerad

Den 23 oktober deltar miljö- och klimatminister Isabella Lövin på den internationella Our Ocean-konferensen i Oslo.

Under konferensen kommer Isabella Lövin att delta i möten om bl.a. havets roll i klimatfrågan, marin nedskräpning och havsföroreningen.

– Havet känner inga gränser. Därför är det nödvändigt att samarbeta med andra länder för att bekämpa de skrämmande hoten mot våra hav. Our Ocean-konferensen ger oss möjlighet att ta vidare det engagemang som väcktes i världen när Sverige tog initiativet till FN:s Havskonferens för två år sedan, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Den 24 oktober representeras Sverige av havsambassadör Helen Ågren under konferensen. Konferensen Our Oceans syfte är att bygga partnerskap mellan regeringar, industri, forskning och civilsamhälle för att möta havsrelaterade utmaningar och möjliggöra skydd. Konferensen syftar också till att öka samarbetet för en hållbar användning av haven så att de möter även kommande generationers behov.

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Genväg