Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsminister Stefan Löfven i möte med danska statsministern Mette Frederiksen

Publicerad

Tisdag den 29 oktober träffade statsminister Stefan Löfven den danska statsministern Mette Frederiksen för bilaterala överläggningar. På dagordningen stod bland annat aktuella EU-frågor samt utökat gemensamt arbete mot organiserad brottslighet.

De båda statsministrarna underströk under mötet att organiserad kriminalitet kräver ökat samarbete för att öka tryggheten på båda sidor av Öresund.

– Brottsligheten är ett gränsöverskridande problem och vi kan bara lösa det tillsammans. Nu stärker vi samarbetet för att öka tryggheten i våra båda länder. Den organiserade brottsligheten ska fortsätta att bekämpas och regeringen är fast besluten att använda alla verktyg i den demokratiska verktygslådan för att så ska ske, säger statsminister Stefan Löfven.

Mot den bakgrunden enades de båda statsministrarna om att ett så kallat Joint Analysis Team ska tillsättas med syfte att öka polissamarbetet beträffande informationssamarbete och underrättelse, för att på så sätt underlätta för den brottsbekämpande verksamheten i de båda länderna.

– Trygghet för medborgarna är en kärnprioritet för regeringen. Vi kan inte acceptera att kriminella rör sig över Öresund, varken i den ena eller andra riktningen. Jag är därför mycket tillfreds med att vi idag har beslutat att stärka vårt samarbete om att bekämpa gränsöverskridande kriminalitet. Samarbetet är centralt i regeringens strävan efter bättre bevakning av gränsen mellan Danmark och Sverige, säger Danmarks statsminister Mette Frederiksen. 

Presskontakt

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos statsminister Stefan Löfven
Telefon (växel) 08-405 10 00