Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Myndigheten för kulturanalys ska titta på tillämpningen av principen om armlängds avstånd

Publicerad

Regeringen har nu gett Myndigheten för kulturanalys i uppdrag att göra en översyn av den kulturpolitiska styrningens effekter på den konstnärliga friheten. I uppdraget ingår att analysera hur kulturpolitiska insatser kan påverka den konstnärliga friheten inom bidragsgivandet och i styrningen av verksamheten.

— Kulturen och konsten ska vara fri. Det är en fråga om yttrandefrihet och demokrati, och är något jag kommer försvara varje dag, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Översynen av bidragsgivningen ska avgränsas till kulturpolitiska insatser på statlig nivå, medan fokus för verksamhetsstyrningen ska vara på lokal och regional nivå.

— Konstens och kulturens frihet måste vara självklar, oavsett vilken politiker som styr. Därför är jag väldigt glad att kunna ge Myndigheten för kulturanalys det här uppdraget. Det är viktigt att få en översyn av hur det ser ut i praktiken på alla politiska nivåer, säger Amanda Lind.

Myndigheten ska till exempel titta på frågor om beslut fattas av sakkunniga eller av politiker och hur kulturinstitutionernas relation till den politiska beslutsnivån ser ut. Särskilt fokus ska läggas på tillämpningen av principen om armlängds avstånd inom verksamhetsstyrningen.

Översynen omfattar stora delar av kulturen, men inte arkiv, bibliotek, museer och kulturmiljö som regleras av speciallagstiftning.

Uppdraget ska delredovisas senast den 15 maj 2020 och slutredovisas senast den 15 februari 2021.

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-077 94 69
e-post till Josefin Sasse