Pressmeddelande från Miljödepartementet

Ökat stöd för att förbättra miljösituationen i Östersjön

Publicerad

Regeringen har beslutat att förstärka det finansiella stödet till internationella projekt runt Östersjön som bidrar till att förbättra miljösituationen i Östersjön. Regeringen lämnar därför ett bidrag på drygt 10 miljoner kronor till fonden för Aktionsplanen för Östersjön, även kallad BSAP fonden.

− Gränsöverskridande miljöproblem behöver mer gränsöverskridande samarbete. Miljösituationen i Östersjön är mycket allvarlig med syrefria bottnar, algblomningar och effekter på fiskbestånden. Därför ökar vi nu stödet till BSAP-fonden så vi kan öka åtgärdstakten runt hela Östersjön, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

BSAP Fonden skapades 2010 för att stödja genomförandet av Helcoms Baltic Sea Action Plan. Fonden administreras av Nordic Investment Bank (NIB) och Nordiska Miljöfinansieringsbolaget (NEFCO) och finansierar projekt mellan 0,3-2 miljoner kronor. Hittills har ett 40-tal projekt finansierats, exempelvis reningsverk, sanering av förorenad mark, jordbruksrelaterade övergödningsprojekt och projekt om alternativa bränslen för sjöfarten. Inför 2020 planeras ytterligare förstärkningar för åtgärdsarbetet i Östersjöregionen.

De flesta av de stora punktkällorna för utsläpp av farliga ämnen och näringsämnen är åtgärdade runt Östersjön, och utsläppen av kväve har minskat kraftigt. Däremot återstår fortfarande mycket arbete för att åtgärda arbete diffusa källor och fosfor.

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00