Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen beslutar om förnyat femårigt stöd till Stockholm Institute for Transition Economics (SITE)

Publicerad

Regeringen har beslutat att lämna ett nytt femårigt bidrag till SITE på 9 miljoner kronor per år för att stärka forskning om utvecklingsekonomi och policyanalys om utvecklingen i Östeuropa. Även näringslivet har åtagit sig att stödja SITE under samma period.

- Det är viktigt att öka kunskapen om Östeuropa. Våra nära grannar förbises ofta, inte minst när det gäller ekonomiska beslut. Därför är också samarbetet mellan Handelshögskolan, näringslivet och staten betydelsefullt och framtidsinriktat säger Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete. 

Stiftelsen Östekonomiska Institutet, numera Stockholm Institute for Transition Economics (SITE), bildades 1989 gemensamt av staten och näringslivet. SITE:s syfte är att öka kunskapen i Sverige om de ekonomiska förhållandena i f.d. Sovjetunionen och övriga Östeuropa, genom forskning och policyanalys. Den forskning som bedrivs vid institutet är numera tematiskt inriktad på ämnen som är både  relevanta för regionen och tillämpbara för analys av tillväxt- och utvecklingsekonomier i andra geografiska områden. SITE är knutet till Handelshögskolan i Stockholm. 

SITE har bidragit till uppbyggnaden av systerinstitut runt om i Öst- och Centraleuropa. Dessa institut samarbetar inom nätverket Forum for Research on Eastern Europe and Emerging Economies (FREE), som koordineras av SITE och som bl.a. publicerar gemensamma policyanalyser på plattformen freepolicybriefs.com.

 

Presskontakt

Hanna Hessling
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00