Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Bättre studiestöd till äldre

Publicerad

Möjligheterna att vidareutbilda sig eller omskola sig för äldre behöver förbättras genom mer generösa ekonomiska villkor. Därför remitteras nu promemorian Bättre studiestöd till äldre med förslag till åtgärder inom studiestödssystemet för att främja omställning och vidareutbildning högre upp i åldrarna.

Det är i dag svårt för studerande som redan har förbrukat sina studiemedelsveckor att kunna få ytterligare veckor för att ställa om eller vidareutbilda sig. Det föreslås därför att bestämmelserna görs mer generösa och bland annat att antalet möjliga studiemedelsveckor utöver ordinarie veckogränser utökas för personer som är 40 år eller äldre vid arbetsmarknadsskäl eller andra särskilda skäl.

– Förändrade förutsättningar på arbetsmarknaden, där människor i högre utsträckning kommer behöva omskola eller vidareutbilda sig gör att vi behöver underlätta ekonomiskt för att kunna studera och lära på nytt mitt i livet. Därför måste villkoren för studiemedel högre upp i åldrarna förbättras, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Det föreslås också att den övre åldersgränsen för rätt till studiemedel och studiestartsstöd höjs med fyra år från 56 år till 60 år samt att återbetalningstiden för studielån justeras med motsvarande tid.

Förslaget om extra veckor med studiemedel till äldre föreslås träda i kraft den 1 januari 2021, förslaget om höjd åldersgräns för rätt till studiestöd den 1 oktober 2021 och förslaget om ändrade återbetalningsregler den 1 januari 2022.

Förslagen bygger på januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna.

Presskontakt

Amanda Borg
Pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00